Coming soon…

Studio zmienia się...

Odwiedź nas na facebooku

Kasia Dobosz Fotograf

i opowiedz nam o czym marzysz...

Portret Magdy | Sesje zdjęciowe Warszawa

Dla mnie kobieta, która jest pochłonięta swoją pracą, nie dbająca o zdobycie czyjejś łaski, silniejsza i jednocześnie subtelna w tym samym

czasie, jest zasadniczo bardziej uwodzicielska. Im bardziej ukrywa i porzuca swoją kobiecość, tym bardziej wyłania się ona z samego serca jej

istnienia.” —Yohji Yamamoto.

 

“For me, a woman who is absorbed in her work, who does not care about gaining one’s favor, strong yet subtle at the same time, is essentially

more seductive. The more she hides and abandons her femininity, the more it emerges from the very heart of her

existence.” —Yohji Yamamoto. 

 

brak komentarzy
Dodaj komentarz...

Twój email nigdy nie jest publikowany ani udostępniany. Wymagane pola są zanaczone *

Menu