Coming soon…

Zdjęcia personal branding’owe | Fotograf Warszawa

Czy zdjęcie personal branding’owe musi kończyć się na garsonce lub garniturze? Jasne, że nie. Ono ma pokazać Ciebie taką jaką chcesz się pokazać. I jeśli Twój biznes jest kreatywny, kolorowy i zwariowany po prostu nie możesz być serio.
Aleksandra dziękuję, że pozwoliłaś mi uchwycić twoje piękno i duszę. To był wielki zaszczyt zrobić dla Ciebie wspaniale zdjęcia.

Should a personal branding picture end in a suit? Of course not. It has to show you as you want to be. And if your business is creative, colorful and crazy you just can not be serious.
Aleksandra thank you for allowing me to capture your beauty and your true soul. It was a great honor to make great personal branding pictures for you.

 

no comments
Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

Menu